Wróć do listy

34. posiedzenie Senatu. Wśród prac m.in. ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

34. posiedzenie Senatu. Wśród prac m.in. ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

17.12.2021

Od 14 do 16 grudnia trwało 34. posiedzenie Senatu. Senator Ewa Gawęda wzięła udział m.in. w pracach nad ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, a także ustawą o dodatku osłonowym oraz ustawą o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Wśród prac znalazła się również bardzo ważna z punkto widzenia strażaków-ochotników ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Bardzo ważnym elementem posiedzenia były również prace nad ustawą o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

© Ewa Gawęda 2022