Wróć do listy

Informacja o pracach na komisjach senackich

Informacja o pracach na komisjach senackich

16.11.2022

Dziś brałam udział w 5 posiedzeniach senackich komisji, m.in.:

- Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; zajęła się również projektem inicjatywy ustawodawczej o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

- Komisja Środowiska rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

© Ewa Gawęda 2022