Wróć do listy

Kolejne 32 mln zł dla samorządów z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego

Kolejne 32 mln zł dla samorządów z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego

14.07.2022

Kolejne świetne wieści dla mieszkańców mojego okręgu‼ Niemal 32 mln zł trafią do miast i gmin powiatu wodzisławskiego i raciborskiego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanego do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

Dzięki tym środkom zostaną zrealizowane następujące zadania:

- budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach - 2 450 000,00,

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap II (Rzuchów) - 1 950 000,00 zł,

- adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i inne potrzeby integrujące lokalną społeczność - 1 764 000,00,

- przebudowa ul. Sikorskiego i Zawadzkiego w miejscowości Krzanowice - 1 881 600,00,

- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojnowice - 637 000,00,

- poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach 2 000 000,00,

- termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Krzyżanowice - 1 960 000,00,

- przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. Adama Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu - 3 430 000,00,

- przebudowa drogi powiatowej nr 35465 od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z powiatem rybnickim - 1 999 200,00,

- odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa w Turzy Śląskiej - 1 995 000,00,

- przebudowa ul. Długiej w Samborowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 2 600 000,00,

- termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku wielofunkcyjnego (OSP, Świetlica Wiejska) w Krowiarkach - 680 000,00,

- termomodernizacja szkoły w Gogołowej - 500 000,00,

- modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy 872 000,00,

- podniesienie walorów turystycznych gminy Marklowice - 1 764 000,00,

- aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa - 2 500 000,00,

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karola Miarki w Pszowie - 793 800,00,

- poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów - 2 205 000,00.

© Ewa Gawęda 2022