Wróć do listy

Koniec 52. posiedzenia Senatu RP

Koniec 52. posiedzenia Senatu RP

17.11.2022

Tym razem w trakcie prac Izba rozpatrzyła 10 ustaw. Senatorowie zdecydowali także o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Podjęto również uchwały ustanawiające rok 2023 rokiem: Mikołaja Kopernika, Jana Matejki oraz Wisławy Szymborskiej.

Przed przystąpieniem do obrad uczciliśmy pamięć zmarłej 5 listopada 2022 r. senator I kadencji Gabrieli Cwojdzińskiej, jak również wszystkich ofiar, w tym po stronie polskiej, agresji Rosji na Ukrainę.

Minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk przedstawił nam informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2022 r.

Wysłuchaliśmy również informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

© Ewa Gawęda 2022