VII Powiatowy Konkurs Fotograficzno-Czytelniczy "Ubierz się w książkę",

© Ewa Gawęda 2023