Polityk, działaczka samorządowa, fotograf i przedsiębiorca. 

Urodziła się  2 lipca 1971 w Pszowie. Mieszkanka Syryni w gminie Lubomia w Powiecie Wodzisławskim. 

Ukończyła liceum ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim-Pszowie. Uzyskała dyplom mistrza fotografii, pracowała jako fotograf i nauczyciel zawodu. W 1990 otworzyła w Pszowie własne przedsiębiorstwo fotograficzne, wyróżnione w 2000 przez regionalną izbę rzemieślniczą. Zakład prowadziła z sukcesami do 2019r. 

Angażuje się w działalność społeczną. Od wielu lat dokumentuje życie mieszkańców i parafii w Syryni oraz działa charytatywnie na rzecz organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli. Za wielokrotne wspieranie Zespołu Szół Ponadgimnazjalnych w Pszowie otrzymała tytuł "Przyjaciela Szkoły".

W 2018 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości  uzyskała mandat radnej sejmiku śląskiego VI kadencji otrzymując 13 702 głosy.  W sejmiku była zastępcą przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, pracowała też w Komisji Edukacji, Nauki i Kultury oraz Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich. Jako radna rozpropagowała i czuwała nad konkursem „Inicjatyw sołeckich” – pomocą finansową ze środków budżetu województwa na oddolne projekty promujące turystykę, kulturę i aktywność społeczną mieszkańców sołectw śląskich. Interweniowała w sprawach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz zaangażowała się w sprawę przejęcia wrót przeciwpowodziowych w Olzie.
W wyborach parlamentarnych w 2019 wystartowała do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 72. Została wybrana na senatora X kadencji, otrzymując 97 412 głosów. W Senacie pracuje w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz w Komisji Środowiska. Działa w Senackim Zespole Strażaków, Senackim Zespole ds. Rozwoju Województwa Śląskiego oraz Parlamentarnym Zespole Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn.

Ewa Maria Gawęda

SENATOR RP

 

 

WRÓĆ

EWA MARIA GAWĘDA 2020. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE