Tydzień rozpoczął się od powołania Senator Ewy Gawędy w skład Komitetu Społecznego Fundacji Sztandaru dla PSP Powiatu Wodzisławskiego. Podstawowym zadaniem komitetu będzie zbiórka środków na ufundowanie sztandaru. 

 

W Pietrowicach Wielkich został otwarty punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze". To kolejna gmina okręgu wyborczym nr 72 w której będzie działał taki punkt. Dzięki niemu osoby, które chcą złożyć wniosek o dofinansowanie będą mogły zrobić to na miejscu, bez konieczności wyjazdu do siedziby WFOŚiGW w Katowicach.

 

W czasie tygodnia prac w Senacie Senator Gawęda rozpoczęła pracę w trzech zespołach. Senacki Zespół ds. Rozwoju Województwa Śląskiego będzie dążył do wzmacniania naszego województwa korzystając m.in. z rządowego "Programu dla Śląska". Parlamentarny Zespół Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn będzie starał się wspierać gminy i sołectwa w zachowywaniu tradycji lokalnych i promowaniu kultury, a członkowie Senackiego Zespołu Strażaków będą dbali o sprawy bezpieczeństwa pożarowego kraju.

 

W kościele parafialnym w Gołkowicach z inicjatywy Pani Senator odbył się koncert kolęd Gminnej Orkiestry pod batutą Ryszarda Wachtarczyka. Była to okazja do kolędowania Nowonarodzonemu wspólnie z mieszkańcami gminy Godów.

 

19 stycznia 2020 roku w Mszanie odbyły się obchody 75. rocznicy Marszu Śmierci, w których wzięła udział grupa gości z Izraela. Odbyła się konferencja, a na mszańskim cmentarzu zostały zapalone znicze i złożone kwiaty na Grobie Ofiar Marszu Śmierci. Następnie wszyscy przeszli wspólnie ostatni odcinek trasy z Mszany do dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim.W obchodach Senator reprezentował radny powiatu wodzisławskiego Ryszard Zalewski.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii.

 

TYDZIEŃ 1

20 stycznia 2020

WRÓĆ

EWA MARIA GAWĘDA 2020. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE