Tydzień w którym nie ma posiedzenia Senatu, to przede wszystkim czas w którym Senator Ewa Gawęda odbywa spotkania z mieszkańcami regionu zwracającymi się do niej ze swoimi problemami. Spotkania odbywają się najczęściej w otwartym od niedawna Biurze Poselsko-Senatorskim w Wodzisławiu Śląskim. Informacje o biurze znajdują się na dole strony głównej.

 

Weekend Senator spędziła na sympozjum „Wodór w infrastrukturze gazowej”, organizowanym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Celem spotkania była wymiana informacji i poglądów nt. wodoru jako nowoczesnego i bezpiecznego paliwa.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii.

 

TYDZIEŃ 2

27 stycznia 2020

WRÓĆ

EWA MARIA GAWĘDA 2020. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE