W Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbyło się spotkanie z seniorami z gminy Godów. Było okazją do rozmów o tym, co dla seniorów najważniejsze. Tego samego dnia w Gorzycach Senator Ewa Gawęda uczestniczyła w noworocznym spotkaniu wójta z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych gminy, klubów sportowych, OSP, KGW, placówek kulturalnych. Przedstawiciele przybyłych jednostek wymieniali się wzajemnymi doświadczeniami, zrealizowanymi zadaniami oraz podzielili się planami na najbliższy rok.

 

Czwartek był dniem posiedzeń komisji Senackich. Na Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej debatowano m.in. o ustawie w sprawie przyznania emerytom i rencistom tzw. "trzynastki. Podczas posiedzenia Komisji Środowiska opiniowano nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Oba tematy ważne dla mieszkańców Śląska. W obu przypadkach Senator Gawęda głosowała za przyjęciem zmian.

 

W ramach edukacyjnej akcji "JSW Dzieciom" Senator razem z przedstawicielami Fundacji JSW odwiedziła Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie oraz Przedszkole nr 2 im. Czesława Janczarskiego w Rydułtowach. Wizyty sprawiły przedszkolakom wiele radości. 

 

W niedzielę natomiast w Łaziskach Górnych odbył się Organizowany już kolejny raz przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Izabelę Kloc Festiwal Moczki i Makówki. Była to świetna okazja do spróbowania lokalnych pyszności, spotkań i rozmów oraz do... wspólnego śpiewania. 

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii.

 

TYDZIEŃ 3

03 lutego 2020

WRÓĆ

EWA MARIA GAWĘDA 2020. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE