Odbyło się ważne posiedzenie senackiej Komisji Środowiska na którym omawiane były problemy gospodarki odpadami z punktu widzenia samorządów. Rozmawiano także o szansach związanych z wdrożeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

W trakcie posiedzenia Senatu Izba wyższa pracowała m.in. nad:

  • Ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
  • Ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów,
  • Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020,
  • Ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,
  • Ustawą o ochronie roślin przed agrofagami,
  • Ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

W Żorach po raz 21 uhonorowano wyróżniających się mieszkańców przyznając nagrody Phoenix Sariensis. W tym roku kapituła przyznała trzy nagrody, które otrzymali: Jerzy Krótki, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Franciszek Wałach i Mażoretki i Cheerleaderki Eksplozja -Żory. Wręczenie nagród uświetnił występ Teatru Ognia Los Fuegos oraz koncert Tymona Tymańskiego. 

 

W ramach odwiedzin przedszkolaków tym razem Pani Senator udała się do przedszkola w swojej rodzinnej Syryni.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii.

 

TYDZIEŃ 4

10 lutego 2020

WRÓĆ

EWA MARIA GAWĘDA 2020. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE