Wróć do listy

67. posiedzenie Senatu RP X kadencji

67. posiedzenie Senatu RP X kadencji

07.09.2023

Izba Wyższa w pierwszym dniu posiedzenia rozpatrzyła ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz dwie nowelizacje:

- Prawa oświatowego;

- o lasach oraz ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

© Ewa Gawęda 2023